Klachten

Heeft u een klacht over onze werkwijze, afhandeling of gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Samen met u proberen we dit zo goed mogelijk te behandelen en een oplossing te vinden naar uw en onze tevredenheid.

Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure, dan kunt u deze bij ons opvragen.

Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht:


Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (KIFID) (www.kifid.nl)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Ons aansluitnummer is 300.018710.

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Uiteraard hopen we dat dit in de praktijk niet nodig zal zijn. Ons streven is samen met u tot een oplossing te komen, zodat we een goede band blijven behouden!