Collectieve ongevallenverzekering 

Waarom een collectieve ongevallenverzekering?

Onachtzaamheid van een werknemer, een pas gepoetste vloer, een machine die hapert ... zomaar een aantal voorbeelden van situaties die tot een ongeluk kunnen leiden. Gelukkig loopt het vaak goed af, maar als dat niet het geval is, kan een collectieve ongevallenverzekering, als financieel vangnet, uitkomst bieden. 

Daarnaast komt het steeds vaker voor dat in CAO's voor de werkgever de verplichting is opgenomen een collectieve ongevallenverzekering voor de werknemers af te sluiten. Maar ook zonder een dergelijke verplichting wordt van u als werkgever verwacht dat u voor een goede en ruime ongevallendekking zorgt. Daarmee toont u zich niet alleen een betrokken werkgever, maar biedt u tevens een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. 

Er is geen medische keuring nodig voor het sluiten van deze verzekering en u kunt zelf bepalen of de uitkering aan de werkgever of aan de werknemer wordt gedaan.

Wat is gedekt?

De collectieve ongevallenverzekering kent de volgende rubrieken:

- Rubriek A voorziet in een uitkering in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval
- Rubriek B voorziet in een uitkering bij blijvende, algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Welke verzekerde bedragen zijn nodig?

De verzekerde bedragen kunt u zelf bepalen. U kunt kiezen voor vaste bedragen voor de rubrieken A en B of een dekking op basis van het jaarloon van uw werknemer, bijvoorbeeld voor rubriek A eenmaal of tweemaal het vaste jaarloon en voor rubriek B tweemaal of viermaal het vaste jaarloon. Deze factor kunt u uiteraard zelf bepalen.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een collectieve ongevallenverzekering of wilt u meer informatie? Bij Van Vught Financieel Risicobeheer kunt u rekenen op professionele assurantieadviseurs die u graag een persoonlijk advies geven.