Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Waarom een particuliere aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is een verzekering die u beschermt tegen de risico's van aansprakelijkheid in uw particuliere hoedanigheid.

De AVP verzekert alle aanspraken waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek is uitgesloten. Het is hierbij belangrijk om het bedrag waarvoor u verzekerd bent in de gaten te houden. Vaak zien we nog oude polissen met (te) lage verzekerde bedragen.

Wie zijn verzekerd op een AVP?

U en uw inwonende gezinsleden, voor studie uitwonende kinderen, uw huisdieren, huishoudelijk personeel en - afhankelijk van de verzekeraar - vriendendiensten.

Wat is niet verzekerd?

Naast de normale uitsluitingen zoals opzet etc. noemen we hier een paar uitsluitingen waarnaar vaak wordt gevraagd:

- opzicht
- motorrijtuigen
- vaartuigen

Wanneer de verzekerde niet aansprakelijk is voor de ontstane schade zal de verzekering ook geen dekking bieden.

De meeste verzekeraars maken tegenwoordig uitzonderingen voor vriendendiensten. Bij een vriendendienst kan aansprakelijkheid ontbreken, maar de verzekerde kan zich desondanks moreel verplicht voelen de schade te vergoeden. De verzekeraar biedt ook bij het ontbreken van aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag dekking voor de schade. Het ontbreken van aansprakelijkheid bij een vriendendienst is gelegen in het feit dat hierbij sprake is van een "aangepaste zorgvuldigheidsnorm", zoals deze bijvoorbeeld ook geldt bij sport- en spelsituaties.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of wilt u meer informatie? Bij Van Vught Financieel Risicobeheer kunt u rekenen op professionele adviseurs die u graag een persoonlijk advies geven.