Inboedelverzekering

Waarom een verzekering voor uw inboedel?

Bij bijvoorbeeld een brand of lekkage heeft u al snel veel schade. Een inboedelverzekering vergoedt de schade die uw huisraad kan oplopen, bijvoorbeeld door brand of diefstal.

Welke risico's dekt een inboedelverzekering?

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Een inboedelverzekering wordt vaak op basis van de nieuwwaarde van uw huisraad afgesloten.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal zaken zijn voor de verzekeraar belangrijk om de premie te bepalen. Dit zijn onder andere:

- de aard van het risico
- waar u woont (uw woongebied)
- de herbouwwaarde van uw woning
- eventuele preventiemaatregelen, zoals een rookmelder
- de dekking
- uw schadeverleden
- of u garantie tegen onderverzekering heeft

Garantie tegen onderverzekering

U bent onderverzekerd, wanneer het verzekerde bedrag in uw polis te laag is gesteld. U loopt dan het risico dat u bij een schade niet het hele schadebedrag vergoed krijgt. Om dit te voorkomen, bieden veel verzekeraars de mogelijkheid om een garantie tegen onderverzekering af te sluiten via taxatie, een inboedelwaardemeter of een inventarisatielijst.

Huurdersbelang

Indien u een woning huurt, kan het voorkomen dat u verbeteringen aan de woning aanbrengt. De eigenaar van de woning zal deze niet hebben meeverzekerd op zijn opstalverzekering. Het is in dat geval verstandig deze verbeteringen als huurdersbelang mee te verzekeren op uw inboedelpolis.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een inboedel- of huurdersbelangverzekering of wilt u meer informatie? Bij Van Vught Financieel Risicobeheer kunt u rekenen op professionele assurantieadviseurs die u graag een persoonlijk advies geven.