Autoverzekering

Waarom een autoverzekering?

Een auto is voor de één een heilig bezit, voor de ander een vervoermiddel dat u van A naar B brengt. Vaak bent u afhankelijk van uw auto om ergens te kunnen komen. Dan is het natuurlijk vervelend als u door een ongeval ineens een andere auto moet aanschaffen terwijl u hiervoor niet de financiële middelen heeft.

Wat moet u en wat kunt u verzekeren?

Vanuit de Nederlandse wet is het verplicht om een motorrijtuig te verzekeren tegen het WA-risico (Wettelijke Aansprakelijkheid, oftewel de schade die u aan anderen toebrengt).

U kunt de dekking uitbreiden met een Casco-dekking voor de schade aan uw eigen voertuig. Dit wordt ook wel een All Risks- of rondomdekking genoemd. Hierdoor is ook de eigen auto verzekerd, zodat niet alleen de tegenpartij, maar ook u zelf de schade aan de auto vergoed krijgt.

Een tussenvorm is Beperkt Casco (Mini Casco of WA+ zijn termen die hiervoor ook vaak worden gebruikt). Vaak is dit tegen een gering bedrag mee te verzekeren bovenop de WA-dekking.

Niet alleen schade aan anderen is dan verzekerd, maar ook diverse schades aan uw eigen voertuig, zoals: diefstal/inbraakschade, stormschade, ruitschade, schade door overstekende dieren etc. Het grote verschil met een Casco-dekking is dat schade door vandalisme en schade die u zelf veroorzaakt aan uw auto niet worden vergoed.

Bonus/maluskorting en premie

Aan de hand van onder andere uw leeftijd, het aantal kilometers dat u per jaar rijdt en het soort voertuig (personen- of bestelauto) wordt u door de verzekeraar ingedeeld op een inschalingstrede. Voor ieder jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u extra tredes in de vorm van schadevrije jaren.

De inschalingstrede en de schadevrije jaren samen bepalen op welke trede u op de bonus/malusladder komt. Dit bepaalt welke korting u krijgt op de brutopremie. Bij iedere maatschappij zijn deze tredes en (maximale) kortingen verschillend. De korting die u krijgt, is van grote invloed op de premie die u uiteindelijk betaalt.

De premie voor de WA-verzekering wordt meestal bepaald aan de hand van het gewicht van uw auto, hoewel steeds meer maatschappijen tegenwoordig ook het vermogen, type etc. gebruiken om de premie te bepalen. Voor de Casco-dekking (All Risks) is meestal de catalogusprijs (de nieuwprijs bij de eerste aanschaf van uw auto) bepalend. Bij de Beperkt Casco-dekking wordt vaak ook gekeken naar de dagwaarde van de auto.

Naast deze zaken is ook uw postcode, oftewel waar u woont, bepalend voor de premie. Diverse factoren derhalve die met elkaar bepalen welke premie u gaat betalen voor uw autoverzekering.

Indien u een WA-schade of Casco-schade veroorzaakt, heeft dat meestal tot gevolg dat u terugvalt op de bonus/malusladder. Dit kan ertoe leiden dat u het daarop volgende verzekeringsjaar minder korting heeft, waardoor u meer premie gaat betalen.

De laatste jaren was er de mogelijkheid een bonus/malusbeschermer bij te sluiten. Inmiddels zijn de meeste verzekeraars, door de vele schades die zij daardoor moesten uitkeren, hiermee gestopt of bieden ze deze nog aan tegen een aanzienlijk hogere premie.

Deze extra verzekering op uw autoverzekering zorgt ervoor dat u met de eerste schade in een verzekeringsjaar niet terugvalt in uw korting. Maar hiervoor betaalt u derhalve wel extra premie. Een misverstand is dat men vaak denkt niet terug te vallen in schadevrije jaren. U valt echter wel terug op de bonus/malus ladder en komt op een lagere trede terecht, maar behoudt hierbij wel uw korting. Wanneer u echter op dat moment wilt overstappen naar een andere verzekeraar heeft u wel degelijk minder schadevrije jaren.

Ongevallen inzittenden/schade inzittenden/autorechtsbijstand

Een ongevallen inzittenden-, schade inzittenden- of (auto)rechtsbijstandverzekering kan vaak worden bijgesloten op uw autoverzekering. Voor een uitleg van deze producten verwijzen wij u naar de onderwerpen 'Ongevallen en Schade op-/inzittenden' en 'Rechtsbijstand'.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een autoverzekering of wilt u hierover meer informatie? Bij Van Vught Financieel Risicobeheer kunt u rekenen op professionele assurantieadviseurs die u graag een persoonlijk advies geven.