Uw privacy

 

Bij van Vught Financieel Risicobeheer nemen we uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens serieus. We hebben daarom onze privacy verklaring opgesteld.

Wat betekent dit precies voor u?

Als klant deelt u persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld tijdens een adviesgesprek of bij het doen van een verzekeringsaanvraag. In onze privacy verklaring omschrijven wij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U vindt bijvoorbeeld meer informatie over hoe uw gegevens door ons worden verwerkt, hoe lang deze worden bewaard en welke controle u als klant daarover heeft.

Meer informatie
Meer informatie hebben wij gepubliceerd op www.vanvughtfinancieelrisicobeheer.nl. Hier vindt u onze privacy verklaring. Met de privacy verklaring bieden wij u inzicht in de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wanneer u van onze diensten gebruik blijft maken na publicatie en ontvangst van dit bericht, is deze verklaring automatisch van kracht.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Van Vught Financieel Risicobeheer helpt u graag.

Onze Privacy Verklaring