Ziekteverzuim- (of ziekengeld)verzekering en Arbodienst

Op maandagmorgen krijgt u een telefoontje van uw personeelslid. Hij is gevallen en kan voorlopig niet komen werken. Erg vervelend voor het personeelslid zelf natuurlijk, maar ook voor u als werkgever.

Bij ziekte van een werknemer bent u namelijk wettelijk verplicht de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Daarnaast zult u misschien ook nog een andere persoon in dienst moeten nemen of inhuren, zodat het werk toch kan worden gedaan. Een behoorlijke kostenpost.

Sinds enkele jaren krijgt u tevens te maken met de verplichtingen uit de Wet Poortwachter.

Voor het opvangen van de loondoorbetaling en de extra kosten is het verstandig om een ziekengeldverzekering af te sluiten. Als werkgever bent u waarschijnlijk niet goed thuis in de Arboregels en de eisen die de wet aan u stelt. Daarom is het aan te raden om ook een contract met een Arbodienst af te sluiten.

Wat doet een ziekengeldverzekering voor u?

Een ziekengeldverzekering vergoedt het loon dat u bij ziekte dient door te betalen conform uw arbeidscontract of conform de afspraken in de CAO. De uitkering start na de eigen-risicotermijn. U kiest met de dekking zelf het aantal wachtdagen (oftewel de eigen-risicodagen) dat u voor uw eigen rekening wilt nemen.

Het is mogelijk om een percentage aan extra kosten mee te verzekeren. Dit is geen overbodige luxe, omdat u met een ziek personeelslid extra werkzaamheden heeft om de schade te behandelen, het werk op te vangen etc.

Stop-loss

Indien u meer personeelsleden heeft, kan het raadzaam zijn om niet voor een gewone ziekengeldverzekering (ook wel conventionele ziekengeldverzekering genoemd) te kiezen, maar voor een stop-loss ziekengeldverzekering. Bij deze verzekering kiest u vooraf het bedrag aan ziekengeld dat u voor uw eigen rekening wilt nemen. Als uw loondoorbetalingsverplichting dit bedrag overstijgt dan vult de stop-loss verzekering het verschil aan. Hoe groter het bedrag dat u zelf draagt, hoe lager de premie.

Arbodienst

U bent vrij in de keuze van een Arbodienst. Het is ook mogelijk deze bij te sluiten op uw ziekengeldverzekering. Wij adviseren u dit laatste te doen, om zo een goede samenwerking tussen Arbodienst en verzekering te kunnen garanderen. Hierdoor komen uw uitkering en de verplichtingen die u vanuit de wet heeft niet in gevaar.

Verhaalsrechtsbijstand

Tegen een geringe premie kunt u ook verhaalsrechtsbijstand meeverzekeren. Er wordt dan rechtsbijstand verleend bij het verhalen van de loonschade op een aansprakelijke derde. Succesvol verhaal beperkt de schadelast enorm en houdt uw premie laag.

Meer informatie?

Graag staan we voor u klaar bij de beoordeling van de risico's die u als ondernemer loopt en bij de keuze van een goede ziekengeldverzekering!