Lid van:

Als financieel dienstverlener staan wij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM heeft Van Vught Financieel Risicobeheer een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

- schadeverzekeringen
- levensverzekeringen
- elektronisch geld
- spaarrekeningen
- betaalrekeningen

Wij zijn ingeschreven in het WFT-register (Wet Financieel Toezicht) onder nummer: 12049717. Registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

Van Vught Financieel Risicobeheer is aangesloten bij:

- AFM (Autoriteit Financiële Markten)
- Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
- Kamer van Koophandel
- Stichting Financiële Dienstverlening

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via opleidingen en permanente educatie.

Ook hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft - binnen de grenzen van de polis - dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid!

Raadpleeg gerust eens de websites van de bovengenoemde organisaties zodat u kunt zien wat er in uw belang is geregeld.