Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Indien u bestuurder of commissaris bent van een onderneming, (semi)publieke instelling, stichting of vereniging, dan loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld. In veel gevallen zal dat door een derde of een (ex-)werknemer gebeuren. Het is echter ook mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld door de rechtspersoon waarvan u bestuurder bent of was.

Bestuurders kunnen niet alleen ten aanzien van hun eigen handelingen binnen de onderneming worden aangesproken, maar ook als gevolg van handelingen van medebestuurders. Wanneer u eenmaal aansprakelijk bent bevonden voor uw activiteiten als (ex-)bestuurder dan bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk. De kosten van het verweer kunnen zeer hoog oplopen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat de financiële risico's door uw bestuursfunctie worden beperkt.

Wat is gedekt?

- schade als gevolg van fouten
- de kosten van rechtsbijstand
- grove fouten zijn doorgaans ook gedekt (opzet is uitgesloten)

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of wilt u meer informatie? Laat het ons dan even weten.