Waarschijnlijk zult u inmiddels over bovengenoemde overheidsmaatregel, welke per 1 oktober van kracht gaat, gehoord hebben.

Echter willen wij u, dit op deze manier nogmaals onder de aandacht brengen. Zodat u hiermee alvast rekening kunt houden in de offertes, in uw prijzen en prijslijsten van de producten welke u eventueel verkoopt (als u producten inclusief B.T.W. verkoopt dient u alvast rekening te houden dat u hierop een prijsverhoging dient door te voeren).

Deze verhoging van de B.T.W. is één van de maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Wanneer gebruikt u het B.T.W. tarief van 21% ?
U gebruikt het B.T.W. tarief van 21% voor goederen en diensten welke u levert vanaf 1 oktober 2012. De datum van levering is hierbij bepalend en niet de factuurdatum.
U gebruikt het oude B.T.W. tarief van 19% als u de goederen of diensten levert voor 1 oktober 2012, ook als u pas na 1 oktober factureert. Hou hier dus rekening mee.