In hun rapportage aan De Nederlandse Bank hebben ruim 100 pensioenfondsen aangegeven dat ze moeten korten op de pensioenen. Dit is voor deze pensioenfondsen noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn.

Dit raakt miljoenen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenaamde slapers.

De fondsen korten gemiddeld met 2,3%. Voor de meeste fondsen geldt dat het korten pas op 1 april 2013 aan de orde is. Een definitief besluit wordt door de fondsen pas eind 2012 genomen. Enkele fondsen voeren al per 1 april 2012 een korting door.
De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd van 80 van de 103 fondsen, inclusief hun kortingpercentages. 23 hebben niet aan het verzoek van de federatie voldaan om de korting te mogen publiceren.