Het ministerie van Sociale Zaken heeft de factsheet 'WAB: payrolling - informatie voor inleners' gepubliceerd. De factsheet belicht de nieuwe regels die gelden sinds 1 januari. Belangrijkste veranderingen: verplicht informatie verstrekken over arbeidsvoorwaarden bij inhuur van personeel; meer rechten voor payrollwerknemers; minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener; minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener; recht op een adequate pensioenregeling per 1 januari 2021.