Banken treffen voorbereidingen om in de toekomst negatieve spaarrente in te kunnen voeren. Tot die conclusie komt de Consumentenbond nadat Centraal Beheer deze week zijn klanten waarschuwde voor een rente van nul procent of lager. En ook ABN Amro maakt met een aanpassing van de algemene voorwaarden de weg vrij voor een negatieve rente, stelt de bond.
De Consumentenbond: "Centraal Beheer draait er in de aankondiging naar klanten niet omheen: ‘Door de aanhoudende rentedaling op de geld- en kapitaalmarkt kan de spaarrente in de toekomst nul procent of negatief worden. In de aangepaste voorwaarden (die gelden vanaf 18 januari 2020) staat dat wij voor verschillende saldo’s verschillende rentes mogen berekenen. Wanneer en hoe we dat doen, is nog niet bekend.’"
Directeur Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, maakt zich zorgen om de ontwikkelingen en wil harde garanties van de banken: "ABN Amro beloofde onlangs over spaartegoeden tot 100.000 euro geen negatieve rente te zullen rekenen. Die toezegging wil ik ook van de andere banken. De Volksbank en de Rabobank deden wel dezelfde belofte, maar alleen voor 2020. Wat er daarna gebeurt is onzeker. En ING laat helemaal niets los. Ik ben er dan ook niet gerust op."
Overigens is het volgens de bond nog maar zeer de vraag of eenzijdige aanpassing van de algemene voorwaarden zomaar mag. Molenaar: "We hebben dit voorgelegd aan een gespecialiseerd advocatenkantoor en zij geven aan dat eenzijdige aanpassing van de voorwaarden juridisch gezien mogelijk onevenredig bezwarend is voor de klant. Daarmee zou het een oneerlijk beding kunnen zijn, en dat zou weer kunnen leiden tot vernietiging."
De Consumentenbond pleitte eerder voor een verbod op negatieve spaarrente. Minister Hoekstra vindt zo'n verbod niet aan de orde. Wel zal hij de situatie bezien als het inderdaad tot negatieve rente komt.