Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen. Op dit moment vallen beroeps- of bedrijfsmatige handelaren als kopers en verkopers van goederen onder de reikwijdte van de Wwft indien de betaling van de goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro of meer.
Andere maatregelen die maandag door de ministers Hoekstra en Grappenhaus ter internetconsultatie zijn voorgelegd: instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, kunnen makkelijker gegevens met elkaar uitwisselen en instellingen die moeten voldoen aan de Wwft kunnen informatie met elkaar delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.
De ministers over het geplande verbod: "Het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen is van groot belang, omdat hierdoor de integriteit van het financiële stelsel wordt aangetast. Bescherming van het financiële stelsel begint aan de voorkant, waar het criminelen zo moeilijk mogelijk gemaakt moet worden om illegaal verkregen vermogen binnen het financiële stelsel te brengen. Het verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren is hierop gericht."
De consultatie sluit 14 januari.