Vanaf 1 januari 2020 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:
- Kiezen voor logeervergoeding: reist men voor een behandeling vaak een lange afstand heen en weer, dan ontvangt men een vergoeding voor de vervoerskosten. Vanaf 2020 kan men kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Men krijgt maximaal 75 euro per nacht als men drie dagen achter elkaar een behandeling heeft.
- Vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen: vergoed de basisverzekering een geregistreerde geneesmiddel niet omdat de kosten te hoog zijn? Dan krijgt men de apotheekbereiding vanaf 2020 wel vergoed.