De meeste respondenten in een Radar-enquĂȘte zijn voor een verplichte AOV voor ZZP'ers. Over de vorm zijn de meningen verdeeld. Van de ZZP'ers is 21 procent voor een verplichte basisverzekering waarover de overheid beslist en die men zelf via een verzekeringsmaatschappij kan aanvullen. Al geven sommige mensen aan dat de aanvulling ook via een broodfonds zou kunnen.
De tweede plek is voor dezelfde partijen, alleen dan met een onderscheid op basis van inkomen. Achttien procent van de ZZP'ers ziet tot een bepaald inkomen de AOV graag via een overheidsgesubsidieerd fonds lopen, wie meer verdient moet zich particulier verzekeren.
De derde plek is weggelegd voor broodfondsen, maar dan wel met de overheid als achtervang na een bepaald aantal jaren ziekteverzuim.
32 procent van de ZZP'ers die reageerden, wil helemaal geen verplichte AOV. Dit vooral vanwege de kosten, waarvan men kennelijk verwacht dat deze hoog zullen zijn.
In totaal reageerden 700 mensen, waarvan driekwart ZZP'er.