In het principeakkoord pensioenstelsel is geen verplicht pensioen voor zzp'ers opgenomen. Wel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

“Door de overstap naar premieregelingen kan het voor zzp’ers aantrekkelijker worden om pensioen op te bouwen in de tweede pijler”, meent Daan Schmitz, beleidsadviseur pensioenen bij het Verbond van Verzekeraars, die veel belang aan “echte keuzevrijheid” hecht.”

Eenvoud en flexibiliteit
Schmitz “Een zzp’er moet zelf kunnen kiezen waar en hoe hij inkomen voor later opbouwt, aansluitend op zijn behoefte en persoonlijke situatie. Het is niet de beroepsgroep die bindt, maar het zzp-schap en de behoefte aan eenvoud en flexibiliteit. Dát zou het uitgangspunt moeten zijn voor zowel een tweede als derde pijler pensioen. Als dan het fiscaal kader tussen beide pijlers ook nog gelijk wordt getrokken, heeft de zzp’er echt wat te kiezen.”

Keuzevrijheid
Wel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Schmitz: “Ook op dit terrein zien wij dat keuzevrijheid cruciaal is, want de wensen van de doelgroep lopen sterk uiteen. Wij zijn dan ook positief over een opt-out. Zzp’ers hebben dan de keuze om uit de verplichte verzekering te stappen om zich ergens anders passend te verzekeren.”