In 2016 werd nog verwacht dat een ingangsleeftijd van de AOW van 70 jaar al in 2044 zou worden bereikt. Door de minder snel stijgende levensverwachting zal dit naar verwachting bijgesteld worden naar 2047. KPNG becijferde dat het kabinet ook in 2024 kan afzien van een verhoging van de AOW-leeftijd.

‘Als onze winters kouder worden en onze zomers heter, dan betekent dat meer sterfte onder ouderen.’

Vorig jaar besloot de overheid op basis van de cijfers van het CBS om de ingangsleeftijd van de AOW in 2023 niet te verhogen naar 67 jaar en 6 maanden. Op basis van het projectiemodel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft KPMG berekend hoeveel lager de levensverwachting vergeleken met eerdere berekeningen op dit moment is. Op basis hiervan verwacht KPNG ook geen verhoging van de AOW-leeftijd in 2024.

Hogere sterfte
KPNG: “Uit de analyse blijkt dat voor mannen die dit jaar worden geboren de levensverwachting op dit moment bijna half jaar lager ligt dan vastgesteld in eerdere prognoses. Voor vrouwen is deze bijna een jaar lager. Voor 65-jarige mannen is het effect beperkt en voor 65-jarige vrouwen is de levensverwachting ongeveer een half jaar minder dan eerdere verwachtingen. Meer sterfgevallen, met name als gevolg van hardnekkige griepepidemieën en strengere winters, lijken de belangrijkste oorzaken van de huidige rem op de levensverwachting.”

Levensverwachting stijgt
Dit betekent overigens niet dat de levensverwachting afneemt, zegt Egbert Kromme, actuaris en partner bij KPMG Advisory. “Het betekent wel dat deze minder snel stijgt dan eerder was voorspeld. De ingangsleeftijd van de AOW is gekoppeld aan de levensverwachting. De minder hard stijgende levensverwachting zorgt dus voor een minder snelle verhoging van de ingangsleeftijd van de AOW, ook op langere termijn.”

Tijdelijke trendbreuk?
Volgens Kromme zou sprake kunnen zijn van een breuk in de trend dat Nederlanders steeds ouder worden. “Wellicht is de klimaatverandering hiervan de oorzaak. Als onze winters kouder worden en onze zomers heter, dan betekent dat meer sterfte onder ouderen. Als dit het geval blijft dan zal de levensverwachting structureel lager zijn dan eerder voorspeld. Het kan echter ook zijn dat de laatste jaren uitzonderingen zijn op een eerder vastgesteld patroon en dat de hogere sterfte incidenteel is. In dat geval zal de AOW ingangsleeftijd alsnog sneller gaan stijgen.”