Sommige medicijnen kunnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. Beter is het om onder invloed van bepaalde medicijnen niet te rijden. Bij controle kunt u een fikse boete krijgen. Bij het veroorzaken van een schade zijn de gevolgen nog veel groter. In het uiterste geval bent u niet verzekerd en betaalt u schades zelf.

Met een auto in het drukke verkeer rijden brengt op zich al grote risico’s met zich mee. Als u onder invloed bent van drank, drugs of bepaalde medicijnen neemt de kans op een ongeval toe. Rijden onder invloed van drank en drugs wordt al streng op gecontroleerd, maar medicijnen zijn een nog steeds onderschat gevaar.

Mag u in de auto rijden na het gebruiken van medicijnen?
Door medicijnengebruik kunt u vermoeid raken of zelfs licht in het hoofd zijn. In de bijsluiter leest u of u nog wel of niet in een auto mag rijden met de medicijnen. Vaak staan er bijwerkingen in de bijsluiters die erop duiden dat u eigenlijk niet achter het stuur mag stappen. U kunt bijvoorbeeld vermoeid raken door de medicatie. Andere bijsluiters hebben een zwaardere waarschuwing tegen het rijden in een auto of in/op een ander motorrijtuig. U kunt door medicijnen bijvoorbeeld slaapaanvallen krijgen. Ook bij een lichtere waarschuwing tegen het rijden in een auto neemt u bewust een risico, en dat kan gevolgen hebben.

U kunt ook online controleren of u met uw medicatie toch nog een auto mag besturen. Zie hiervoor Rijveiligmetmedicijnen.nl. U kunt op de website zoeken naar de medicatie die u gebruikt.

Ook een combinatie van medicijnen kan invloed hebben
Ook als in de bijsluiter geen waarschuwing staat voor het beïnvloeden van de rijvaardigheid kan een combinatie van medicijnen toch weer effect hebben. Dit kunt u navragen bij de huisarts. Maar het is belangrijk om ook goed naar uw lichaam te luisteren. Bij vermoeidheid of duizeligheid kunt u gewoon niet een auto besturen. Daar heeft u het oordeel van uw huisarts niet bij nodig. Bij twijfel kunt u beter wel overleggen met de huisarts.

Keert de verzekeraar uit bij medicijnengebruik?
Bij een ongeval door uw schuld kan het gebruiken van medicijnen tot gevolg hebben dat de verzekeraar schade niet vergoedt. Of de verzekeraar keert uit aan de tegenpartij en gaat de schade vervolgens weer op u verhalen. Ook gezien vanuit de veiligheid van uzelf, de inzittenden in uw auto en andere weggebruikers moet u het risico niet willen lopen. Als u vermoeid in de auto stapt zet u levens op het spel.