Door een Europees akkoord wordt de kans een stuk kleiner dat in de toekomst de overheid een bank moet redden. Eerst zullen aandeelhouders en investeerders worden aangesproken. Daarnaast komen er minimumeisen aan het eigen vermogen. Minister Hoekstra heeft deze afspraken op 25 mei 2018 gemaakt met zijn Europese collega’s in het kader van de Europese Bankenunie.

Minister Hoekstra is blij met het Europese akkoord over de banken: “Spaarders en belastingbetalers in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico’s. In de afgelopen jaren zijn diverse banken in grote financiële problemen gekomen. In een aantal gevallen moesten overheden de banken redden. Daarvoor draaide uiteindelijk de belastingbetaler op. Door het akkoord dat wij vandaag bereikt hebben, is de kans dat dit in de toekomst gebeurt aanzienlijk afgenomen.”

Aandeelhouders en investeerders kunnen straks makkelijker worden aangesproken als een bank in de problemen komt. Grote Europese banken moeten buffers hebben van minimaal 8% van hun balans. Ook moeten alle banken in Europa te allen tijde minimaal 3 procent eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het geld dat zij hebben uitgeleend. Systeembanken krijgen hogere eisen opgelegd. Hoe hoog die eis moet worden, wordt per bank bepaald op basis van de omvang.