Het kabinet verlengt de opschorting van de handhaving van de wet DBA tot in ieder geval 1 januari 2020. Dat liet minister Koolmees vrijdag aan de Tweede Kamer weten. Het streven is dat de in het regeerakkoord voorziene maatregelen voor de vervanging van de wet DBA per 1 januari 2020 in werking treden. Na de inwerkingtreding van deze maatregelen wordt het handhavingsmoratorium volgens het regeerakkoord gedurende maximaal een jaar gefaseerd afgebouwd.

Handhaving vindt wel plaats bij evidente kwaadwillendheid. Vanaf 1 juli 2018 wordt niet langer alleen bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden gehandhaafd maar kan er ook bij andere kwaadwillenden worden gehandhaafd.

Koolmees: "De andere kwaadwillenden, waarbij er vanaf 1 juli 2018 ook kan worden gehandhaafd, zijn de kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Dit betekent dat de Belastingdienst kan handhaven, als de Belastingdienst de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen: 1) er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking; 2) er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid; 3) er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

"In dergelijke gevallen wordt veelal een oneigenlijk voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aangetast. Deze handhaving vindt plaats in het kader van de reguliere controles loonheffingen."