Uit de nieuwe NIVEL Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel blijkt dat de bereidheid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen daalt. "Ons onderzoek laat zien dat mensen in 2015 minder solidair zijn dan in 2013. 73 procent van de Nederlanders gaf in 2013 aan solidair te zijn met anderen, in 2015 is dit gedaald tot 63 procent."

NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Er lijkt sprake van een ‘eigen schuld’-gedachte. Er bestaat een hoge solidariteit met mensen met een niet zo goede gezondheid en een genetische aanleg voor een ernstige ziekte. Tegelijkertijd blijken mensen minder solidair ten aanzien van leefstijl-gerelateerde zorgkosten.” In het rapport Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel worden verschillen in solidariteit en mogelijke verklaringen hiervoor verder toegelicht.