Adfiz heeft, net als het Verbond van Verzekeraars, bedenkingen tegen het plan van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht te verkorten van twee naar één jaar.

Volgens Adfiz lijkt de maatregel aanlokkelijker dan hij is omdat werkgevers hiermee al na één in plaats van twee jaar de grip verliezen op de re-integratie van hun zieke werknemers. “Bovendien worden ze geconfronteerd met hogere sociale lasten en een overheid die zich intensiever gaat bemoeien met hun verzuimbeleid en dus bedrijfsvoering. Of dit een wenselijke beweging is, valt nog te bezien”, aldus Vincent van Dijk, voorzitter van de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz.

Volgens Adfiz is het bewezen effectiever als de werkgever de re-integratie in eigen hand houdt. Bovendien is het de werkgever die de rekening gepresenteerd krijgt als de re-integratie-inspanningen in het tweede jaar er niet toe leiden dat de werknemer in datzelfde jaar terugkeert naar de werkvloer. Dit in de vorm van een hogere, verplichte uniforme premie.

Adfiz stelt dat de doorbetaling van het loon van een zieke werknemer door het UWV ergens van betaald moet worden. "Dit houdt in dat de werkgever geconfronteerd wordt met een hogere, verplichte uniforme premie waaraan alle kleine werkgevers moeten bijdragen. Hoe hoog de premie hiervoor wordt, is nog niet te zeggen. Dat zal afhankelijk zijn van het aantal werknemers dat in het tweede jaar loon ontvangt uit de gezamenlijke pot. Dit betekent dat een werkgever die investeert in een actief verzuimbeleid met aandacht voor preventie en re-integratie opdraait voor collega’s die hier minder actief mee bezig zijn. Op deze manier wordt een verkeerd signaal afgegeven aan de werkgever die werk heeft gemaakt van zijn verzuimbeleid. En laat dat net een onderwerp zijn waar de overheid de laatste jaren juist zoveel aandacht in heeft gestopt”,aldus Van Dijk.