Allianz heeft een akkoord bereikt met Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn verkocht. Alle polishouders die zijn aangesloten bij de drie claimstichtingen profiteren van de compensatieregeling. De tegemoetkoming verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is. Volgens de claimstichtingen gaat het om een substantiële vergoeding met een minimum van 500 euro per polis.

27 juni 2017
Allianz is tevreden met de regeling die is getroffen met de drie claimstichtingen. ”Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een belangrijk moment. We kunnen ons nu samen met onze klanten nog meer richten op de toekomst.” De compensatieregeling verandert volgens de verzekeraar niets aan het actieve beleid van Allianz om zijn individuele polishouders met een beleggingsverzekering te helpen. Allianz wijst hierbij op opties als hersteladvies en overstapmogelijkheden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gegronde klachten op individuele basis op te lossen. "Vanzelfsprekend blijft deze laatste mogelijkheid ook naar de toekomst open", aldus Allianz.

Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces nemen de uitvoering van de regeling inzake de tegemoetkoming van leden met een beleggingsverzekering van Allianz over. De compensatie verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders AFM en DNB zijn vooraf door Allianz geïnformeerd over het akkoord.