"De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

24 juni 2017
NN: "De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een uitspraak gedaan in een individuele klachtzaak van een NN-klant over zijn beleggingsverzekering. In de uitspraak oordeelt de Commissie, dat NN bij het sluiten van deze verzekering meer informatie had moeten verstrekken dan de wet- en regelgeving destijds voorschreven. Aangezien de uitspraak van de Commissie van Beroep bindend is in deze individuele zaak, zal NN de uitspraak nakomen ten aanzien van deze klant.
"NN is van mening dat zij zich steeds heeft gehouden aan de informatievoorschriften voorgeschreven door wet en regelgeving. NN vindt daarnaast dat de uitspraak van het Kifid in strijd is met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de toepasselijke Europese richtlijn aan EU-lidstaten ruimte laat om aanvullende informatie van verzekeraars te verlangen. Dergelijke door lidstaten verlangde informatie moet wel duidelijk en nauwkeurig zijn, nodig zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de verzekering en voor de verzekeraar voorspelbaar zijn ten tijde van het sluiten van de verzekering. De door het Kifid aangenomen aanvullende informatievereisten voldoen niet aan deze criteria.
"Nederlandse rechters en het Kifid zullen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de informatievereisten voor beleggingsverzekeringen nader interpreteren in procedures tegen NN en andere Nederlandse verzekeraars. De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan het eerder gepubliceerde standpunt van NN dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd."

Gamechanger
Wakkerpolis meent dat juist sprake is van een gamechanger in de slepende woekerpolisaffaire. Wakkerpolis spreekt van een "geweldige afloop voor de klanten van NN. De zaak heeft elf jaar gelopen en er is zes jaar geprocedeerd. Nationale-Nederlanden heeft kosten noch moeiten gespaard om dit te voorkomen, maar heeft definitief verloren: de eerste kosten zijn volgens het Kifid onterecht ingehouden. NN kan deze uitspraak niet meer aanvechten. Op grond van de uitspraak kan iedereen die ooit een beleggingsverzekering van Nationale-Nederlanden heeft gehad, via wakkerpolis.nl bij het Kifid aanspraak maken op terugbetaling. En NN is niet de enige verzekeraar waar dit speelt".
Op grond van de uitspraak kan volgens Wakkerpolis iedereen die vanaf 1990 een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden heeft gesloten, die kosten nu terugclaimen. "Per klant gaat het om circa 5.500 euro en totaal om 500.000 NN-klanten. Maar haast is geboden. Als mensen hun vordering niet heel snel aanmelden, kan hun claim vervallen en dan zullen ze niets meer krijgen. Stilzitten is gevaarlijk: zeker in dit dossier geldt ‘niets doen leidt tot niets krijgen'."

De Commissie van Beroep heeft Nationale-Nederlanden óók veroordeeld omdat ze in alle polissen ook nog een veel te hoge overlijdensrisicopremie heeft berekend. De hoogte van die schade zal nog worden vastgesteld in een aanvullende uitspraak.