Het kabinet is vooralsnog niet van zins uitkeringen wegens letselschade vrij te stellen van de vermogensinkomensbijtelling.

23 april 2017

Dat is op te maken uit het antwoord van staatssecretaris Van Rijn op Kamervragen.

Van Rijn geeft als argument de systematiek van de vermogensinkomensbijtelling bij het bepalen van eigen bijdragen. Het kabinet wil hier niet aan tornen.

Van Rijn: "Evenals ander vermogen wordt de schadevergoeding in beginsel relevant geacht voor het bepalen van de eigen bijdrage. Overigens wordt er vanuit gegaan dat letselschadeverzekeraars bij de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding rekening houden met de kosten die het slachtoffer heeft als gevolg van de vermogensinkomensbijtelling, zodat de vermogensinkomensbijtelling niet voor rekening van het slachtoffer zelf komt, maar wordt meegenomen in de begroting van de schade."

De wet staat uitzonderingen toe, maar als het gaat om schadevergoedingen biedt de Uitvoeringsregeling Awir op dit moment alleen de mogelijkheid vermogensbestanddelen uit te zonderen wanneer het gaat om vergoedingen voor immateriƫle schade.

Van Rijn: "Op dit moment ben ik nog in overleg met Slachtofferhulp Nederland en andere (ervarings)deskundigen om te bezien welke knelpunten in de praktijk worden ervaren bij de doorwerking van letselschadevergoedingen op het vermogen. Ook wil ik nog in overleg treden met het Verbond van Verzekeraars. Ik verwacht uw Kamer voor de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van deze overleggen."