Verzekeraars hebben de eindleeftijd op de inkomensverzekeringen verhoogd. De ene op eindleeftijd 67, een ander op de AOW-leeftijd, al dan niet gemaximeerd op 70 jaar. De politiek heeft echter ook stappen gezet, waardoor de verzekeraars met eindleeftijd 67 jaar inmiddels alweer achter de AOW-feiten aanlopen.

Tot die conclusie komt Peter Abelskamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs, in zijn nieuwe blog. De beroepsvereniging voor en door actieve professionals werkzaam op het gebied van inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en sociale zekerheid, vindt dat een nieuw inkomenstekort voorkomen kan én moet worden. Daarom pleiten zij voor een tijdige en correcte ophoging van de verzekeringsdekkingen, markt breed en met terugwerkende kracht.