Geplaatst door Redactie InFinance op 2 december 2016
Iedere zzp’er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Acture, private uitvoerder van de Ziektewet en WGA-specialist, heeft berekend dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf 100 euro per maand.

Acture stelt hierbij als voorwaarde dat deze verzekering zonder intredekeuring en aan alle zzp’ers moet worden aangeboden door verzekeraars. Op dit moment betaalt slechts een vijfde van de 800.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Het zijn vooral de zzp’ers met een hoger inkomen die een aov afsluiten. Maar ruim 80% van de zzp’ers heeft dus niets. Een aov is over het algemeen een forse kostenpost die maar beperkt aftrek vindt. Vandaar dat wij voor een verplicht stelsel zijn met een minimumverzekering om de terugval in inkomen te stoppen en om het beroep, wat anders op de samenleving wordt gedaan (bijstand) te beperken.”
Markt wil wel

Acture heeft het idee inmiddels met alle politieke partijen besproken. Derks: “De reacties zijn veelbelovend. Verzekeraars zien het ook wel zitten maar vinden een verzekeringsplicht daarbij wel als voorwaarde, willen zij een product aanbieden zonder intredekeuring. Ook ZZP Nederland is voor een alternatief naast de AOV. Wat ons betreft zijn nu deze partijen aan zet om tot een daadwerkelijke oplossing komen.”

Richard Weurding, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, plaatste in 2014 nog de nodige vraagtekens bij een plan van PvdA-Kamerlid Roos Vermeij voor een verplichte aov voor zzp’ers. In 2015 gaf het Verbond vervolgens aan dat zelfstandigen die zich niet verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico daar vaak een goede reden voor hebben.
Belangrijkste kenmerken

De vijf belangrijkste kernpunten uit het zzp voorstel van Acture zijn:

De basisverzekering verleent in de eerste twee jaar dekking op het niveau van het minimumloon. Dit komt overeen met de periode waarin een werknemer in het nieuwe stelsel recht heeft op loondoorbetaling.
Vanaf het derde ziekte jaar is de dekking 70% van het minimumloon. De uitkeringen lopen maximaal door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
Bij melding van arbeidsongeschiktheid geldt een eigenrisicotermijn van zes weken. De uitkeringen gaan lopen nadat een bedrijfsarts in een eerste keuring de arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld (toetsing gelijk aan de Wet verbetering poortwachter).
De verzekering werkt met een nominale premie, analoog aan de ziektekostenverzekering. (Premie-indicatie: circa € 100 per maand, op basis van data-analyse van Acture.)
Begeleiding, keuring en sanctionering van de verzekerde zijn op dezelfde leest geschoeid als bij uitvoering van de Ziektewet. Bij melding van arbeidsongeschiktheid betaalt de zzp’er eenmalig een bijdrage van € 100 om de begeleidingskosten te dekken.