Ook volgend jaar zullen de premies van autoverzekeringen flink blijven stijgen, verwacht Goedkoopsteautoverzekering.net.

In een blog op de site schrijft de vergelijkingssite: “Jarenlang hielden autoverzekeraars de premie kunstmatig laag en zaten daarmee stelselmatig in de rode cijfers. Na veel waarschuwingen door DNB werd in 2016 dan eindelijk die trend doorbroken: premies schoten omhoog. Die tendens zet door in 2017. Mede doordat de ‘Amerikaanse’ claimcultuur overwaait naar Nederland, zal deze nieuwe teneur komende jaren verder doorzetten
Rode cijfers

Volgens Goedkoopsteautoverzekering.net is de premiestijging ingezet om verschillende redenen. “Naast de rode cijfers die autoverzekeraars weg proberen te werken, de hogere schadekosten door dure technologie in auto’s en de toename in klimaatverandering-gerelateerde schade, zijn de premiestijgingen aan schadeclaims te wijten. Uit een rapport van het Verbond van Verzekeraars bleek al dat het aantal verkeersclaims in 2015 voor het eerst weer toenam, met 6,5%. Toch lijkt vooral de algehele hoogte van de letselschadelast van belang bij de premiebeïnvloeding. Zo gaf Independer kortgeleden al aan dat de letselschadelast stijgt.”
Letselschadelast

De letselschadelast bestaat uit diverse onderdelen, waarbij oorzaken van de verhoging dus ook aan verschillende dingen kan liggen. “De stijging van de letselschadelast wordt door het Verbond en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) aan de kosten van deelgeschillen toegeschreven. Een deelgeschilprocedure wordt gestart wanneer het slachtoffer en de andere partij(en) het niet eens kunnen worden. Een rechter kijkt dan naar de zaak.”

Letselschadedeskundige Tjip Ridder lijkt deze oorzaak te simpel, en niet voldoende beargumenteerd: “Het is niet erg specifiek, ook omdat er geen cijfers ter onderbouwing worden gegeven.” Zelf ziet hij meer in een combinatie van factoren, waarbij onder meer de verhoogde claimbereidheid in Nederland een belangrijk onderdeel vormt.
Verhoogde claimbereidheid

“Die verhoogde claimbereidheid zie ik in de praktijk. De insteek verandert bij mensen: vroeger zagen ze zichzelf als iemand met pech, nu zijn ze mondiger en durven een claim in te dienen. Ook de hoogte van het smartengeld neemt toe. Door onze calvinistische inslag, in combinatie met de grotere afstand tussen slachtoffer en rechter, bleven bedragen lang laag in Nederland. In Amerika bijvoorbeeld wordt door een jury van gewone mensen besloten wat iemand moet krijgen. Gelukkig wordt het smartengeld nu toch hoger, omdat rechters kijken naar de landen om ons heen: Nederland is achtergebleven en moet meegaan.”