De meeste maatregelen tegen diefstal zijn in minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens aanwezig, blijkt uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van ASR.

4 augustus 2016

De verzekeraar: "Maar liefst 62 procent van de ondervraagden gaf aan het licht bij de voordeur als een beproefde methode te zien om het inbrekersgilde buiten de deur te houden. Opvallend is dat Nederlandse huishoudens weinig andere maatregelen treffen.

"Ze nemen echter weinig maatregelen om een inbraak te voorkomen, omdat ze denken dat dit veel geld en moeite kost. Behalve het aanlaten van het licht bij de voordeur is de meest getroffen maatregel het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk, zoals een dievenklauw (46 procent), insteeksloten (45 procent) een driepuntssluiting (39 procent) en een anti-inbraakstrip (32 procent).

Ber Onderwater, relatiemanager Schade: "Tijdens de zomervakantie zien inbrekers vaak hun kans schoon. Alleen het licht bij de voordeur aanlaten is niet voldoende om je te weren tegen inbrekers. Een belangrijke preventiemaatregel is samenwerken en buurtpreventie. In de zomermaanden surveilleert de politie vaak extra. Als je buren ook een oogje in het zeil houden ga je met een gerust gevoel op vakantie. Samen alert zijn kost helemaal niks en verkleint de kans op inbraken."