Tijdens onderzoek eind vorig jaar door Aegon werd duidelijk dat zzp'ers de prijs van een aov dikwijls veel hoger inschatten dan de werkelijke prijs.


26 januari 2016

 

Aegon ontdekte dit, zo schrijft Arend Jansen in een colum voor ZZP Barometer, tijdens interviews met zzp'ers. "Wat gebeurde er tijdens het tweede interview? De zzp’er, een 36-jarige freelance journalist die 30.000 euro verdiende, gaf aan dat hij zo’n aov echt niet kon betalen en voegde er aan toe dat hij eenvoudigweg geen 500 euro per maand over hield om hieraan te spenderen. 500 euro per maand? Dat leek ons nou wel erg hoog. Ter plekke hebben wij snel de premie voor een aov voor deze journalist uitgerekend, uitgaande van de meest uitgebreide dekking en veiligste keuze (80 procent van het loon verzekeren, uitkering tot 67 jaar, wachttijd 14 dagen) bedroeg de premie slechts 170 euro per maand en dat is dan nog bruto! Toen wij de journalist hiermee confronteerden, viel hij bijna van zijn stoel van verbazing en dacht ineens heel anders over een aov.

"Vervolgens hebben wij bij alle daarna volgende interviews gevraagd naar de geschatte prijs voor een aov en in praktisch alle gevallen schatte de zzp’er de premie veel hoger in dan de werkelijke premie, veelal zat daar een factor 2 of 3 tussen. Denk niet te snel ‘ik kan dit niet betalen’ maar kijk eerst naar de echte prijs."