Uit onderzoek blijkt dat succesvolle bedrijven zich realiseren dat de mensen die er werken het bedrijf zijn. En dat hun gedrag van doorslaggevend belang is. Zij hebben daarom veel kennis van gedrag en vertalen dat in de communicatie met de eigen mensen en tussen klant en bedrijf. De meeste problemen waar bedrijven mee worstelen, worden met deze aanpak opgelost.