Het Nibud roept bezitters van een beleggingshypotheek en/of beleggingsverzekering op hun polis te (laten) checken. Het Verbond zegt in een reactie te verwachten dat dit initiatief ertoe bijdraagt dat meer consumenten zich verdiepen in hun situatie en inzicht krijgen in mogelijkheden om hun polis te verbeteren of te wijzigen. Zij kunnen daarbij kosteloos hersteladvies krijgen.

Volgens het Nibud zijn er op dit moment zijn er zo’n 3 miljoen beleggingsverzekeringen in omloop. Directeur Gerjoke Wilmink (foto): “Voor veel van de destijds afgesloten beleggingsverzekeringen (ruim 7 miljoen) bestaan nu mogelijkheden om de verzekering aan te passen, wat financieel voordeel kan opleveren. Toch zijn er nog bezitters die hun polis onveranderd laten.”

Het Nibud zegt zich zorgen te maken om deze groep omdat ze voor onaangename financiële gevolgen kunnen komen te staan. “Daarom roepen we consumenten op om met hun beleggingsverzekering aan de slag te gaan. Op de nieuwe sitenibud.nl/beleggingsverzekeringenwordt uitgelegd hoe de consument zijn polis kan aanpassen. De special is mede tot stand gekomen met hulp van het Verbond van Verzekeraars.”

Gratis hersteladvies
Op de site wordt uitgelegd hoe de consument zijn beleggingshypotheek of -verzekering kan aanpassen. Met informatie, een stappenplan en een checklist krijgt de consument een beeld van het totale proces. Wilmink: “Verzekeraars en adviseurs zijn verplicht klanten gratis een hersteladvies aan te bieden. In dat gesprek moeten ze hun klanten helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die beleggingsverzekering: voortzetting, wijziging of stopzetting.”

Uit eerder Nibud-onderzoek onder bezitters van een beleggingsverzekering blijkt dat de meeste consumenten die wel een wijziging hebben aangebracht in hun beleggingsverzekering, daar heel tevreden over zijn. Wilmink: “Voor velen heeft het financieel iets opgeleverd, doordat ze geen maandelijkse kosten meer hebben (23%) of een hogere eindopbrengst verwachten (18%). Bovendien gaf meer dan de helft aan na het hersteladvies beter te weten hoe hij er financieel voor staat en meer grip te hebben op zijn financiële situatie.”

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond steunt het initiatief van het Nibud. Directeur Richard Weurding: Wij vinden het van belang vindt dat ook consumenten worden bereikt die om welke reden dan ook niet met hun eigen verzekeraar of adviseur in gesprek willen.”