Maar liefst 88% van de managers zou liefst vandaag nog medewerkers binnen zijn bedrijf vervangen als er daarvoor geen enkele belemmering zou zijn.

Dit blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van Yacht. Slechts 18% van de managers zegt momenteel over exact de juiste mensen te beschikken. Zonder externe belemmeringen als wet- en regelgeving zou 40% van de managers medewerkers vervangen; bij geen enkele belemmering is dit zelfs 88%. Slechts 12% zou niemand vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn.

Dick Koopman, directeur bij Yacht: "De resultaten zijn in mijn ogen onthutsend. Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland sprake is van een grote mismatch en daardoor leiden we economische schade."

Deze mismatch wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een toekomstige kennisbehoefte. Met als gevolg nu: een mismatch van huidige medewerkers met de bestaande functie-eisen. Omdat medewerkers niet zo maar ontslagen kunnen worden, omdat ze niet meer aan het profiel voldoen, zitten managers nu met een niet-optimale equipe.

Bij organisaties die verder vooruit kijken en weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt en op de arbeidsmarkt is men over het algemeen veel meer tevreden over de medewerkers. Daarvan geeft 35% aan over exact de juiste mensen te beschikken. De oorzaak van de mismatch moet ook gezocht worden bij de managers zelf: zij zijn onvoldoende in staat hun medewerkers mee te nemen in ontwikkelingen en hen te laten weten wat er in de toekomst van hen verwacht wordt.

Tags: carriere, home, mkb