Het aantal faillissementen in Nederland neemt in 2014 met 15% tot 20% af. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen met gemiddeld 8% af. De Nederlandse afname is dus fors hoger.

Dat blijkt uit de Economic Outlook van kredietverzekeraar Euler Hermes, die de verwachte faillissementsontwikkeling van 42 landen in kaart brengt. Euler Hermes verwacht in 2015 een afname van 7% van het aantal faillissementen in Nederland, terwijl het wereldwijde gemiddelde een afname van 3% zal zijn.

Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes: "Het is aantoonbaar dat voornamelijk exporterende ondernemingen gevestigd in Nederland meer profiteren van de achterliggende periode dan de ondernemingen welke zich puur hebben gericht op de binnenlandse markt." In Nederland ziet de kredietverzekeraar een BBP-groei van 0,7% in 2014 en 1,2% in 2015.

Ook de strikte overheidsmaatregelen hebben eraan bijgedragen dat Nederland tot de internationale top van de faillissementsafname behoort. Toemen: "Net als Nederland hebben landen als Ierland, Portugal, Denemarken en Spanje te maken gehad met forse bezuinigingsmaatregelen en programma's om schulden af te bouwen. Dat heeft de private sector krachtig gemaakt, waardoor investeerders de private sector in deze landen eerder als veilige haven zien."

De ontwikkeling betekent nog niet dat het bedrijfsleven opgelucht adem kan halen. Toemen: "Het herstel is in zicht, maar het aantal bedrijven dat failliet gaat, ligt nog altijd ruim 20% hoger dan in de jaren 2003-2007. De effectieve economische groei is momenteel te klein om het aantal faillissementen – dat nog steeds historisch is – nog verder terug te brengen."

Tags: home, mkb