62% van de Nederlanders heeft er alle vertrouwen in dat zijn toekomstige pensioenvoorziening goed geregeld is.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van FitVermogen.nl (online beleggingsplatform van ING IM). Toch gaat de helft van de respondenten er vanuit dat van alle politieke en sociale veranderingen, de verschuivingen in de pensioensector hen het hardst zal raken op financieel vlak.

In 2013 en 2014 hebben respectievelijk 66 en 29 pensioenfondsen hun pensioenen gekort vanwege een te lage dekkingsgraad. Ook verlaagt de overheid de pensioenpremie. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor pensioenen mag vanaf 2015 niet hoger zijn dan 1,875%, nu is dat nog 2,05%.

Uit het onderzoek kwamen opvallende verschillen in pensioenverwachtingen naar voren tussen zowel verscheidene leeftijdsgroepen als mannen en vrouwen. Hoewel driekwart van de Nederlanders, 40 jaar of ouder, verwacht tussen zijn 65e en 67e met pensioen te gaan, vreest bijna tweederde van de jongeren dat zij na het 67e levensjaar nog moeten doorwerken.

Van de ondervraagde mannen heeft tweederde veel vertrouwen in zijn toekomstige pensioenvoorziening, terwijl meer dan de helft van de vrouwen denkt niet voldoende pensioen op te bouwen. De leeftijd waarop mannen verwachten met pensioen te gaan ligt overigens iets lager dan bij vrouwen.

Tags: financiele-planning, home, pensioenen