Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een gevoelige tik uitgedeeld aan de Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars. Verzekerden moeten voortaan zelf een advocaat kunnen kiezen in een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure, zoals dat ook in andere lidstaten het geval is. De rechtsbijstandverzekeraar bepaalt dus niet langer wie namens de verzekerde optreedt, maar mag nog wel voorwaarden stellen.

Nu polishouders vrije keuze hebben als het tot een procedure komt, zullen verzekeraars vaker zaken moeten uitbesteden aan advocaten. Dat is veel duurder dan afhandeling door de eigen juridische medewerkers. De verwachting is dat de kosten voor verzekeraars en daarmee de premies sterk zullen stijgen.

Het geven van een opdracht hiervoor aan een advocaat of andere rechtshulpverlener die niet in dienst is van de maatschappij mag alleen worden gedaan door de maatschappij. Als een verzekerde dit zelf doet, zonder tussenkomst van de maatschappij, dan zullen de kosten niet vergoed worden.