Voor de eerste keer in bijna acht jaar rapporteren de Nederlandse banken een stijgende vraag naar woninghypotheken, terwijl voor het tweede kwartaal een verdere toename wordt verwacht. Dit schrijft De Nederlandsche Bank naar aanleiding van de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB.

Volgens de Nederlandse banken is de vraag naar woninghypotheken in het eerste kwartaal van 2014 gestegen. De banken noemen vooral het betere vooruitzicht op de woningmarkt als reden voor de opleving. Voor het tweede kwartaal voorziet per saldo de helft van de banken een verdere opleving. Enkele banken hebben in de ECB-enquête aangegeven dat zij hun acceptatiecriteria voor woning­hypotheken iets hebben aangescherpt. De laatste keer dat banken per saldo een versoepeling rapporteerden van hun acceptatie­criteria is bijna zeven jaar geleden. Voor het tweede kwartaal wordt geen verdere aanscherping verwacht. Een verruiming van de criteria zit er volgens de banken echter nog niet in.

Bij de bedrijfskredieten zien de banken eveneens een aantrekkende vraag waar het gaat om krediet aan grote ondernemingen. De vraag naar krediet vanuit het mkb lijkt nog enigszins achter te blijven. Voor het komende kwartaal zijn de banken optimistischer. De acceptatie­criteria voor bedrijfskrediet zijn bij de meeste banken onveranderd gebleven. Wel versoepelde een enkele bank de voorwaarden voor krediet aan grote ondernemingen.