Het aantal gedwongen verkopen met verlies is in de eerste helft van 2013 bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het aantal gedwongen verkopen met verlies liep in de eerste helft van 2013 op naar 2.284. Dat is een stijging van 48%., vergeleken met 1.547 in de eerste helft van vorig jaar.

De sterke groei komt vooral door de aanhoudende daling van de huizenprijzen, echtscheidingen en toenemende werkloosheid.

Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven. Op basis van de in juni gepubliceerde liquiditeitsprognose is echter de verwachting dat het garantievermogen vanaf de tweede helft van dit jaar zal gaan afnemen. Vanaf 2018 zal het garantievermogen zich snel kunnen herstellen naar het huidige niveau. Aanspraken op de achtervang van de overheid worden daarom niet verwacht. "De te verwachten afname van het garantievermogen is gelet op de forse prijsdaling van woningen logisch", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. "Het garantievermogen is er juist voor bedoeld om in crisistijden toenemende verliezen als gevolg van gedwongen verkopen op te vangen.

De actuele liquiditeitsprognose bevestigt dat het waarborgfonds goed bestand is tegen de crisis." In de eerste helft van 2013 hebben in totaal 53.000 (2012: 60.000) huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 12% minder dan in de eerste helft van 2012. In de eerste helft van 2013 hebben 40.700 (2012: 45.400) huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met NHG. Dit betekent dat nog steeds ruim 80% van de kopers de aankoop van hun woning financiert met NHG. NHG is dus onverminderd populair bij kopers. De daling van het aantal nieuwe garanties is, naast het afnemen van het aantal verkopen, ook het gevolg van de verlaging van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 van € 350.000 naar € 320.000.

In het segment boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 zijn in de eerste helft van 2013 nog slechts 3.600 nieuwe garanties geteld. Dat is 40% minder dan in de eerste helft van 2012. Deze dalende trend zal zich met de verdere afbouw van de NHG-kostengrens uiteraard voortzetten.