Verzekeraars gaan een fonds oprichten ter ondersteuning van de kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf. Daarvoor wordt minimaal € 170 mln beschikbaar gesteld.

Dat is een van de uitkomsten van een rapport dat is opgesteld door een commissie onder leiding van Delta Lloyd-topman Niek Hoek. Die is aangesteld om de problemen met de vastlopende mkb-financiering te onderzoeken.

Het rapport, opgesteld in samenwerking met The Boston Consulting Group en het Verbond van Verzekeraars, is dinsdagavond overhandigd aan minister Kamp (Economische Zaken). "Hier adviseren wij door meer aandacht voor microkredieten en de verruiming van fiscale mogelijkheden tot opbouw van eigen vermogen, ruimte te creëren. Verzekeraars hebben al toegezegd € 170 mln vrij te maken om financiering aan het mkb te verruimen. Dit vraagt wel de nodige aandacht qua regelgeving, vooral omdat toekomstige solvabiliteitseisen als Basel III voor banken en Solvency II voor verzekeraars de mogelijkheden voor kredietverlening aan het mkb mogelijk beperken. Uiteraard met behoud van de noodzakelijke financiële prudentie.

Het is ook belangrijk te constateren dat voor een groot deel van het mkb de financiering momenteel goed verloopt", aldus Hoek. Het mkb-fonds werd al eerder genoemd in het position paper 'Investeren in Nederland' van het Verbond van Verzekeraars. Volgens de koepelorganisaties hebben diverse verzekeraars een "soft commitment" afgegeven onder voorbehoud van "enkele technische uitvoeringsaspecten". Het fonds zal de komende maanden verder worden vormgegeven en worden voorgelegd aan alle Verbondsleden.