Minister Dijsselbloem van Financiën is teleurgesteld dat verzekeraars zich nog te weinig actief opstellen richting klanten met een beleggingsverzekering, zoals bleek uit de vorige AFM-rapportage. "Ik heb verzekeraars opgeroepen om nu alles op alles te zetten om bij de volgende toetsing van de nazorg beleggingsverzekeringen door de AFM betere resultaten te laten zien." Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van PvdA'er Henk Nijboer over de aanpak van de woekerpolisaffaire.

De minister vindt het actief benaderen en helpen van klanten met een beleggingsverzekering die niet meer voldoet minstens even belangrijk als goed flankerend beleid.
Op de vraag van Nijboer hoeveel woekerpolissen op dit moment nog een negatieve waarde hebben, moest Dijsselbloem het antwoord schuldig blijven, maar "iedere polis waarvan de uiteindelijke waarde nul of negatief is, is er één teveel.

Verzekeraars moeten op korte termijn zorgen dat alle klanten met een dergelijke polis actief worden benaderd, zodat zij zelf kunnen aangeven hoe ze hun beleggingsverzekering willen wijzigen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het los zetten van de overlijdensrisicodekking van de beleggingsverzekering kan deze mensen helpen.

De AFM zal toetsen hoe de nazorg beleggingsverzekeringen de komende tijd wordt opgepakt en hierover begin 2014 een rapportage uitbrengen." De compensatie voor te hoge en intransparante kosten die op grond van de akkoorden is overeengekomen is bij bijna alle verzekeraars inmiddels in de polissen gestort, aldus Dijsselbloem. "In de akkoorden zijn maxima voor de kosten opgenomen die lager liggen dan het percentage in het advies dat destijds door de ombudsman financiële dienstverlening is gegeven. Doorgaans is in de akkoorden een maximum opgenomen van 2,85% of 2,45% terwijl de ombudsman financiële dienstverlening destijds een maximum voorstelde van 3,5%.

Met de kostencompensatie uit de akkoorden is een bedrag van circa € 2,5 mld gemoeid." Dijsselbloem denkt dat weinig mensen gebruik zullen maken van de Commissie individuele schrijnende gevallen: "Omdat het in het belang van verzekeraars is om klanten tijdens de klachtenprocedure te helpen en niet bij mensen die dusdanig zwaar zijn geraakt de discussie op de spits te drijven."