De invoering van sekseneutrale premies heeft geleid tot een verschuiving. Vrouwen van 50 jaar die nu een verzekering afsluiten, betalen gemiddeld 20 % meer dan een jaar geleden. Mannen van 45 jaar betalen juist tot 21% minder.
Dat blijkt uit een onderzoek dat MoneyView in opdracht van de Consumentenbond heeft uitgevoerd.

Verzekeraars zijn vanaf december 2012 verplicht om gelijke premies te hanteren voor mannen en vrouwen. Tot die tijd was het gebruikelijk om een hogere levensverwachting voor vrouwen te hanteren ten opzichte van mannen.

Het Europese Hof van Justitie zette een streep door deze rekenmethode.

Dat de premies voor mannen door dit besluit zouden dalen was voorzien, toch noemt de Consumentenbond noemt verschillen die zijn ontstaan verrassend. "Vrouwen van 25 jaar betalen gemiddeld 4 % meer premie dan in april 2012, vrouwen van 50 jaar gemiddeld 20 % meer. Voor mannen van 25 tot 45 jaar daalde de gemiddelde premie met ongeveer 15 %, voor mannen van 50 jaar met 12 %."