Mededingingsautoriteit ACM (voorheen NMa) ziet niets in de plannen van verzekeraars om consumenten via een verplichte aanvullende dekking op brandpolissen te verzekeren tegen overstromingen.

Klant en verzekeraar moeten daarin vrije keuze hebben, vindt de ACM. Het Verbond van Verzekeraars vindt die mening "een gemiste kans op solidariteit".
Het Verbond wil de verplichte overstromingsdekking volgend jaar invoeren. "Bij een verplichte regeling kunnen ook verzekeraars niet meer zelf bepalen of zij een verzekering tegen de gevolgen van overstromingen willen aanbieden, hetgeen onwenselijk is", vindt de mededingingsautoriteit.

Als de kosten van de dekking worden doorberekend aan de klant, zou dat bovendien een lastenverzwaring van mogelijk € 310 mln per jaar betekenen. "Door een verplichte verzekering wordt de keuzevrijheid van consument en bedrijven beperkt en worden zij ongevraagd met een lastenverzwaring geconfronteerd terwijl de voorgestelde verzekeringsconstructie niet in een behoefte voorziet", zegt ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn.
De helft van de Nederlanders woont in gebieden die niet kunnen overstromen en de uiterwaarden zijn uitgesloten van de voorgestelde dekking, merkt hij op.

De ACM vindt dat de verplichte verzekeringsconstructie in strijd is met mededingingsregels omdat het de keuzevrijheid voor verzekeraars, consumenten en ondernemingen uitschakelt. 'Voor de consumenten en bedrijven die wel risico dragen en die zich daar tegen willen verzekeren bestaan al oplossingen."

Ook zouden de betrokken ministeries en belangenorganisaties voor consumenten en ondernemers het voorstel niet steunen. Het Verbond vindt het ACM-oordeel "een gemiste kans". "Dat een dekking geen overbodige luxe is, maken de recente overstromingen in Duitsland, Tsjechië en enkele Oost-Europese landen duidelijk."
Het Verbond vindt dat de politiek nu aan zet is. Morgen is er een Kamerdebat over waterveiligheid.

De koepelorganisatie vindt dat er feitelijk geen lastenverzwaring is bij een verplichte overstromingsdekking: "Immers, als de overheid na een ramp bijspringt worden de kosten middels belasting ook collectief door de maatschappij betaald."
Het Verbond stelt dat 60% van de Nederlanders woont en werkt in gebieden met overstromingsgevaar en wijst op Duitsland, waar inwoners zich vrijwillig kunnen verzekeren. "Veel Duitsers die afgelopen week zijn getroffen door het hoge water, draaien zelf voor de schade op.
Zij hebben de verzekering niet afgesloten vanwege de hoge kosten." Daarom zou er een betaalbare basisdekking moeten komen, vindt het Verbond. "Een collectieve regeling is nodig om de onvermijdelijke antiselectie te doorbreken en de kosten voor de verzekeringsconstructie acceptabel te houden.

Dat hoeft niet meer dan een paar euro per maand per polishouder te zijn." Het voorstel zou markwerking juist mogelijk maken: "Verzekeraars behouden alle ruimte voor aanvullende dekking, premiedifferentiatie en eigen risico's. Overigens staat het verzekeraars vrij in concurrentie de premie voor de basisdekking zelf te bepalen."