Voorzitter van het Verbond van Verzekeraars Marco Keim verbaast zich erover dat de bezuiniging van € 3,2 mld die het kabinet heeft gepland voor het pensioenstelsel nog maar mondjesmaat tot discussie heeft geleid.

In NRC Handelsblad verwijt Keim de regering het publiek zand in de ogen te strooien door te blijven spreken van een adequaat pensioen. "Als je het pensioenstelsel verder uitholt, wees daar dan duidelijk over."
De Tweede Kamer debatteert volgende week over het wetsvoorstel waarmee de fiscale ruimte voor pensioensparen sterk wordt verkleind. "Gevolg: we moeten genoegen nemen met een pensioen dat kan terugvallen tot minder dan de helft van het laatstverdiende inkomen of noodgedwongen veel langer doorwerken. Zo werpt de economische crisis haar schaduw ver vooruit", aldus Keim.

Onder werknemers is nog weinig ophef ontstaan. Dat is volgens Keim begrijpelijk, omdat jongeren - die het hardst worden getroffen - het minst geïnteresseerd zijn in hun pensioen. "De gevolgen worden door de overheid bovendien gebagatelliseerd." De Aegon-topman doelt op de aanname van het kabinet dat de jongeren van nu doorsparen tot hun 72e en dat de pensioenaanspraken jaarlijks worden geïndexeerd. "Dat is, vindt ook de Raad van State, niet erg realistisch. De praktijk is namelijk dat maar weinig werknemers zo'n lange periode zonder onderbreking pensioenpremie afdragen."
In stilte is de vuistregel voor een adequaat pensioen verlaagd van 70% van het laatstverdiende loon naar 70% van het gemiddelde loon, zegt Keim. "Dat betekent nogal wat en de vraag is vooral: wordt zo'n inkomensniveau maatschappelijk wel aanvaard? Er is haast nog geen woord aan vuilgemaakt." Keim wil dat de regering meer duidelijkheid schept over de gevolgen van de ingrepen in het pensioenstelsel. "Zodat werknemers weten wat ze straks nog van hun pensioen kunnen verwachten, en zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen." (NRC Handelsblad, pag. 15)