Vereniging Eigen Huis (VEH) is tegen het versneld doorvoeren van hervormingen op de woningmarkt.

De Europese Commissie heeft deze aanbeveling aan het Nederlandse kabinet gedaan om volgend jaar te voldoen aan het toegestane tekort op de rijksbegroting.
Volgens VEH belemmert een versnelde hervorming het herstel van de woningmarkt en de economie in zijn algemeenheid.

Nederland moet in 2014 uitkomen op een begrotingstekort van 2,8%, zo blijkt uit aanbevelingen van de Europese Commissie. De reeds aangekondigde bezuinigingsoperatie van € 4,3 mld, uitgesteld vanwege het sociaal akkoord, is volgens Brussel hoe dan ook niet toereikend. Nederland zal naar verwachting zo'n € 6 mld moeten bezuinigen om aan de begrotingsregels te voldoen. Brussel adviseert daarom onder meer de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de liberalisering van de huurmarkt versneld door te voeren. "Dit blokkeert niet alleen het herstel van de woningmarkt, maar ook dat van de economie, de werkgelegenheid en uiteindelijk ook de overheidsfinanciën", aldus Rob Mulder, directeur Strategie en Belangenbehartiging.

De Brusselse aanbevelingen komen volgens Mulder extra ongelukkig uit nu het vertrouwen in de woningmarkt herstellende is. Hij wijst op de de Eigen Huis Marktindicator waaruit blijkt dat consumenten een stuk minder negatief zijn over de aanschaf van een huis omdat de hypotheekrente daalt en woningenbeter betaalbaar zijn. "Nu we reden hebben om minder negatief te zijn over de woningmarkt, krijgt het herstel ervan een kans", zegt Mulder. "Daarom is het cruciaal dat er niet opnieuw onzekerheid komt over verregaande maatregelen."