Wie in in de provincie Flevoland woont, loopt een fors grotere kans om in de schuldsanering te raken.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2012 in de jongste provincie van ons land 222 mensen per 100.000 inwoners in het wettelijke schuldsaneringstraject belandden.
Dat is ruim vier keer zoveel als in Utrecht, waar slechts 55 mensen per 100.000 inwoners succesvol een beroep deden op de schuldsanering.

Over de gehele linie daalde het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van de regeling licht. In 2012 werden 13.800 particulieren en zelfstandig ondernemers toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, een daling van 7% ten opzichte van 2011. Het CBS noemt de daling opvallend "omdat door stijgende werkloosheid, meer failissementen en dalende huizenprijzen meer mensen in de financiële problemen dreigen te raken."

Gemiddeld belandden vorig jaar 104 mensen per 100.000 Nederlanders in een schuldsaneringstraject. Behalve Flevoland komen ook Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel significant boven dat gemiddelde uit.
Naast Utrecht scoren Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant juist beter dan het gemiddelde.

In 2012 werden bijna 10.000 schuldsaneringstrajecten beëindigd na gemiddeld 3 jaar en 3 maanden. Hiervan eindigde 73% met een schone lei, waarbij de rechter de schuldenaar het resterende deel van zijn schulden kwijtscheldt.
In bijna 20% van de gevallen mislukte de schuldsanering of werd deze beëindigd door andere redenen, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar een erfenis kreeg.