Nederlandse huishoudens kijken wat minder somber naar hun toekomstige financiële situatie, maar geven tegelijkertijd aan minder goed rond te kunnen komen dan vorig kwartaal.

Dit blijkt uit de ING BudgetBarometer, een periodiek onderzoek van de ING onder Nederlandse huishoudens en hun financiën.
De stand van de ING BudgetBarometer is in het eerste kwartaal van 2013 uitgekomen op 79 punten, tegen 75 punten in het vierde kwartaal van 2012.
Eén op de tien huishoudens heeft vanwege hogere assurantiebelastingen onlangs hun verzekeringen aangepast. Nog eens 9% heeft het voornemen dit binnenkort te gaan doen.

Veel pensioenfondsen kondigden onlangs aan dat ze per 1 april 2013 gaan korten op de pensioenen. Lang niet iedereen blijkt hiervan op de hoogte en er is weinig voornemen om dit jaar extra te gaan sparen voor de oude dag.

Consumenten betalen onder meer assurantiebelasting over hun auto-, opstal-, inboedel, woonhuis-, reis-, annulerings- en rechtsbijstandsverzekering. Deze verzekeringen vormen samen een flinke uitgavenpost. Voor iets meer dan één op de tien (11%) huishoudens was deze verhoging reden om verzekeringen aan te passen. Ruim een derde (36%) van de huishoudens die iets heeft gewijzigd, heeft één of meerdere goedkopere verzekeringen afgesloten. Ook heeft 18% verzekeringen opgezegd en heeft 4% dubbele dekkingen teruggebracht. Naast de 11% van de huishoudens die hun verzekeringen al hebben aangepast, is nog eens 9% dat van plan.

Dit kwartaal komt de ING BudgetBarometer uit op een stand van 79 punten. In het vierde kwartaal van 2012 was dat nog 75 punten. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat Nederlandse huishoudens nu wat minder somber zijn over hun financiële toekomst.
Maar tegelijkertijd geven meer (26%) Nederlandse huishoudens aan nu moeilijker rond te komen dan drie maanden geleden.

Van de huishoudens die moeilijker kunnen rondkomen noemt iets minder dan een kwart (23%) de stijgende prijzen als belangrijkste reden dat zij de eindjes lastiger aan elkaar kunnen knopen.
Verschillende belastingverhogingen dreven namelijk recent de prijzen flink op. Zo zijn de assurantie- en de energiebelastingen per 1 januari verhoogd. Ook de btw-verhoging uit oktober laat zijn sporen nog na.

Ten opzichte van een jaar geleden bedroeg de inflatie in februari 3,0%. Het ING Economisch Bureau verwacht wel dat de inflatie de komende tijd zal dalen en gemiddeld uit zal komen op 2,5%. Pensioenen In deze ING BudgetBarometer heeft de ING huishoudens ook gevraagd naar hun ideeën om pensioenen veilig te stellen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) eist dat de dekkingsgraad per fonds ten minste 105% bedraagt. Om dat te kunnen realiseren zijn er 68 pensioenfondsen die hun pensioenen per 1 april 2013 verlagen. Over het algemeen zijn Nederlanders boven de 55 jaar het best op de hoogte van deze kortingen. Een pensioenkorting kan reden zijn om extra te gaan sparen voor de oude dag.

Hoewel velen geraakt worden door korting op hun pensioen, is maar 8% bereid dit jaar nog extra te gaan sparen voor later. Gevraagd naar mogelijke oplossingen stelt 40% van de Nederlanders voor dat de pensioenfondsen hun verplichtingen op een andere manier zouden moeten gaan berekenen. Dit kan ervoor zorgen dat de problemen naar later worden verplaatst. Ouderen geven vaker (46%) aan voor deze oplossing te kiezen.