Het bezoek aan de website van het Nibud is vorig jaar bijna verdubbeld. Bezochten in 2011 nog 2,4 mln mensen de site van het instituut voor budgetvoorlichting, in 2012 waren dat er meer dan 4 mln.

Het Nibud ziet de toename aan belangstelling als een bevestiging van de zorgen bij consumenten over hun koopkracht en andere geldzaken.
Veel bezoekers kwamen vorig jaar naar de speciale Nibudsite Persoonlijkbudgetadvies.nl.
Bijna 160.000 mensen gebruikten de rekentool om inzicht te krijgen in hun persoonlijke inkomsten en uitgaven, tegen 115.000 in 2011.

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink ziet het als een positieve bijwerking van de crisis dat mensen bewuster met hun geld omgaan. "Mensen zoeken duidelijk houvast en praktische informatie over geldzaken", aldus Wilmink. "Het streven van het Nibud is mensen daarbij inzicht te geven in hoe ze er daadwerkelijk financieel voor staan."

De vorig jaar vernieuwde Buffer Berekenaar werd vooral in de laastste maanden van het jaar massaal geraadpleegd. In 2012 berekenden 140.000 mensen hoeveel geld ze achter de hand moeten houden, een jaar eerder waren dat er 60.000. De gezamenlijke website Zelfjeschuldenregelen.nl van het Nibud en de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) werd vorig jaar door 200.000 mensen geraadpleegd, tegenover 110.000 in 2011.