Meer dan ooit heeft de consument op dit moment behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie.
Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen en inzicht geven om de werkelijke koopkracht van vermogen transparant te maken.

De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet.
De meeste mensen hebben geen idee over de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening.

Iemand die op 65 jaar een 20-jarige bruto lijfrente wil ontvangen van jaarlijks € 40.000 zal op 65-jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van € 550.000,=.

Het is belangrijk dat u zo vroeg mogelijk geholpen wordt bij het inzicht in uw financiële toekomst.