De pensioenuitkeringen voor de komende generatie zullen met bijna een kwart dalen door de maatregelen uit het regeerakkoord. Dat heeft MHP, de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, berekend.

De maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt in het regeerakkoord verlaagd naar 1,75%. Ook wordt de fiscale vrijstelling van pensioenpremies beperkt tot een inkomen van € 100.000.
Die aanpak leidt volgens MHP voor iemand die begint met een inkomen van 30.000 euro per jaar en na 40 jaar werken eindigt met € 60.000, straks nog maar tot een jaarlijks pensioen van € 22.350.
Volgens het huidige regime kan zo iemand nog een pensioen van € 28.750 opbouwen.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, wees er vorige week al op dat een grote groep mensen een pensioen van 70% van het gemiddelde inkomen niet zal bereiken. "Er mag bij een pensioen gebaseerd op de middelloonregeling (zoals bij ABP) jaarlijks nog maar 1,75% pensioen opgebouwd worden. Het huidige opbouwpercentage bij ABP is 2,05%", aldus het pensioenfonds.